Om Oss

Allies är en grupp av allierade företagsbyggare och samhällsförändrare. Vi arbetar för att skapa förebildsorganisationer som gör skillnad och får efterföljare. Vi har specialister på värderingsstyrning, varumärken, hållbarhet, människor, mening och vi har ett egenutvecklat system för att nå verklig insikt och en samskapande dialog.

Vår plattform för att utveckla bärande idéer bygger på managementteorier, varumärkesmodeller spetsade med framtidstänk inom hållbart företagande och ledarskap. Allies har angreppssätt och praktiska verktyg för att driva processer och involvering för både små och stora organisationer. Vi kan ta rollen som processledare, inspiratör, mankraft, bollplank, expert eller coach.

Allies metod bygger dels på insikter om organisationens omvärld, dels på insikten om att svaren finns hos organisationen själv. Vi vet att organisationen och deras intressenter sitter på svaren – vårt arbete handlar om att hjälpa till att mejsla fram det.

Vi vill bidra till en mer välmående värld genom att medverka till att skapa sunda organisationer med en positiv påverkan på social, ekologisk och ekonomisk utveckling.

Tillsammans med uppdragsgivaren bygger vi en hållbar verksamhet, ett företag självsäkert positionerat i samhället.

Allierade

Hej!

Vi är inte online just nu, men skicka oss gärna ett mail så återkommer vi så snart som möjligt!