CSR eller företagets samhällsansvar som det ofta kallas av företag i Sverige

CSR, (corporate social responsibility) ett företags samhällsansvar och socialt ansvarstagande är idag de begrepp som främst används för att beskriva hur företag och organisationer bidrar till en hållbar utveckling och skapar samhällsnytta. Vi på Allies har valt att kalla det hållbart företagande och att lyfta frågan till att omfatta hela verksamheten.

Begreppen har sitt ursprung i det som en gång kallades företagsetik men som med tiden mer och mer fokuserats på samhällsansvar, samhällsnytta, och hållbarhet och hur detta kan integreras i affärsmodellen och på så sätt skapa värde för både samhälle, miljö, intressenter och företaget själv.

De senaste åren har nya och uppdaterade internationella riktlinjer för arbete med att maximera företagets samhällsnytta hjälpt oss att definiera vad som bör avses när man diskuterar en verksamhets arbete med ”hållbarhet”.

RIKTLINJERNA ÄR FRÄMST:

 • Global Compact
 • Global Reporting Initiative (GRI G4)
 • ISO 26000 vägledning för socialt ansvarstagande
 • OECD:s riktlinjer för multinationella företag
 • ILO:s konventioner och FN:s riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter.

Dessa slår alla fast att det sammantaget finns ett optimalt sätt för en verksamhet att bidra till den globala utvecklingen för en hållbar värld. Med optimalt menas långsiktiga program med initiativ som skapar värde i flera dimensioner (ekologiskt, socialt och ekonomiskt).

Ett optimalt program ligger nära verksamhetens påverkan och inflytandesfär och tydliga värden skapas även för den egna verksamheten så att man tjänar på att driva programmet uthålligt.

Allies genomförde under 2013 en av FN Global Compact uppmärksammad studie av de av EU utpekade riktlinjerna i deras CSR-strategi för hur företag kan bejaka sitt samhällsansvar och på bästa sätt bidra till en hållbar utveckling.

Studien gjordes på uppdrag av Finansdepartementet. Rapporten ”Nästa steg” beskriver hur de internationella riktlinjerna överlappar och kompletterar varandra, samt vilka de gemensamma nämnarna är för de senaste uppdateringarna – det som anger vad som krävs för att ligga i framkant – att vara ett förebildsföretag inom hållbart företagande.

Under 2013 genomförde Allies en studie tillsammans med organisationen NMC –Nätverket för Hållbart Näringsliv  för att generera goda exempel/förebildsföretag och konkreta råd/vägledning för företag och organisationer.

Rapporten Förebildsföretaget 2013 som presenterades i Almedalen innehåller bl. a. en tio-i-topp-lista på över vad som krävs för en lyckosam integrering av hållbarhet och CSR i verksamheten.

 • "Be the change you want to see in the world"

  Gandhi
 • "The ones crazy enough to think they can change the world are the ones who do"

  Apple
 • "Did you give the world some love today?"

  Doris
 • "Create something to make the world awsome"

  Kid President
 • "The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams"

  Eleanor Roosevelt
 • "Give the world a reason to dance"

  Kid president
 • "Not all that can be counted counts and not all that counts can be counted"

  Albert Einstein
 • "Culture eats strategy for breakfast"

  Peter Drucker
 • "If it doesn’t make the world better – don’t do it"

  Kid President
 • ”Plan for the future, because that’s where you are going to spend the rest of your life”

  Mark Twain
 • "Om man är stor måste man vara snäll"

  Astrid Lindgren
Hej!

Vi är inte online just nu, men skicka oss gärna ett mail så återkommer vi så snart som möjligt!