Purpose

Värdegrund, varumärkesplattform, strategi- & affärsutveckling

Det finns olika sätt att driva en verksamhet på. Vår tes är att värderingsdrivna organisationer långsiktigt skapar ökad kundtillfredsställelse, nöjdare medarbetare, mer värde i samhället, bättre affärer och stolta ägare.

Det är här vi ser vår roll.

Vi hjälper människor att skapa högt värderade organisationer som genom sitt agerande bidrar till samhället på ett positivt sätt. Vi använder oss av företagsvarumärket som motor i processen.

Genom att identifiera existensberättigandet och kärnfilosofin för organisationen, kopplat till vad som driver affären, skapas grundläggande riktlinjer för alla medarbetare, på alla nivåer och i varje situation.

Det är bara genom ett konsekvent värdeskapande agerande som man kan bygga ett riktigt värdefullt varumärke. Genom att använda varumärket som nav i en evolutionär och ständig förändringsprocess kan man attrahera, behålla och utveckla bra medarbetare, kunder och affärer och samtidigt och maximera sitt bidrag till hållbar utveckling.

 • "Be the change you want to see in the world"

  Gandhi
 • "The ones crazy enough to think they can change the world are the ones who do"

  Apple
 • "Did you give the world some love today?"

  Doris
 • "Create something to make the world awsome"

  Kid President
 • "The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams"

  Eleanor Roosevelt
 • "Give the world a reason to dance"

  Kid president
 • "Not all that can be counted counts and not all that counts can be counted"

  Albert Einstein
 • "Culture eats strategy for breakfast"

  Peter Drucker
 • "If it doesn’t make the world better – don’t do it"

  Kid President
 • ”Plan for the future, because that’s where you are going to spend the rest of your life”

  Mark Twain
 • "Om man är stor måste man vara snäll"

  Astrid Lindgren
Hej!

Vi är inte online just nu, men skicka oss gärna ett mail så återkommer vi så snart som möjligt!