Engagemang för hållbara medarbetare

Några faktorer för att skapa förutsättningar för hållbara medarbetare

Ett meningsfullt fundament
Arbetet med att verka för hållbara medarbetare börjar med företagets grundläggande existensberättigande – varför vi finns till och hur vår affärslogik samverkar med vilka vi är och vad vi tror på liksom vilken nytta vi skapar i samhället.
Attraktionskraft
Nästa steg är att attrahera de personer som delar organisationens värdegemenskap, som inspireras av organisationens uppdrag och som har förmågan, viljan och kraften att göra ambitionerna till verklighet. Vare sig dessa personer redan finns i organisationen eller är utanför den.
Medarbetarinsikt
Det gäller att verkligen lyssna på dessa personer, lära sig förstå dem, vad som är viktigt för dem och arbeta för att skapa en arbetsplats där de mår bra och vill stanna och utvecklas. Genom att anpassa organisationen efter dem som verksamheten bäst behöver blir organisationen en givande och näringsrik jordmån att blomma i.
Arbetsvillkor
En annan viktig faktor är att kunna påverka sitt arbete är att skapa en balans mellan arbetsliv och fritid. Det betyder inte nödvändigtvis att man arbetar på jobbet nio till fem och sedan inte får arbeta hemma. Det kan snarare innefatta sådant som flexibla arbetstider och flexibla arbetsplatser. Eller överenskomna förhållningssätt som Rowe – “Results Only Work Environment”- där antalet timmar eller var du arbetar inte är det viktiga utan hur väl du levererar på överenskomna resultat. Vissa fungerar bäst i hemmamiljö, andra på kaféer, Vissa funkar bäst på morgonen, andra på kvällen. Vissa mår bäst av att arbeta själv andra fungerar bäst i team. Om man vill nyttja människans absolut mest överlägsna tillgång, hjärnan, behöver man i möjligaste mån skapa ett arbetsklimat och arbetsvillkor som gör ett tillräckligt självstyrande möjligt.
Lärande och utveckling
För att säkerställa att dessa personer fortsätter att vara verksamhetens främsta resurser behöver man skapa ett program för ständigt lärande och utveckling så att företaget och medarbetarna kan växa tillsammans. Att få utvecklas och uppleva att man är riktigt duktig på något är en viktig motivationsfaktor.
Stödsystem och processer
Man behöver ha rätt stödsystem för att möjliggöra för dessa personer att kunna utföra sitt arbete så effektivt och givande som möjligt. Människor som upplever en känsla av meningsfullhet och inspiration i arbetet ger mer inte bara på jobbet utan även efter.
Medarbetarskap
Varje medarbetare behöver förstå vad som förväntas av dem och ges förutsättningarna för att lyckas. Genom att ges möjligheten att få en insikt i den större bilden, att förstå sin roll i helheten, ges klara mandat och träning i självledarskap så blir även stora utmaningar givande när man har fått förutsättningarna för att lyckas.
Ledarskap
Ledarskapet är också viktigt för att skapa rätt förutsättningar för hållbara medarbetare. Under industrialismens högtid var det viktigare att som chef arbeta med “management” dvs att hantera människor som delar i ett maskineri där det var viktigt att Olle stod vid maskin A prick klockan 06:00, Berit vid maskin B 06:05 och Bengt vid maskin C 06:07 för att produktionen skulle vara så effektiv som möjligt. Idag krävs management allt mer sällan. Ofta har robotar tagit över de förhållandevis enkla roller som Olle, Berit och Bengt hade. Nu vill man hellre engagera människans hjärna och hjärta och då krävs ledarskap och ett coachande förhållningssätt. Inte att detaljstyra varje moment utan att peka ut riktningen och sedan bana väg för, motivera, uppmärksamma och leda medmänniskorna i organisationen.
En autentisk kultur
Kulturen behöver bygga på vad som är genuint. Människor avslöjar snabbt varje chimär. Allies har ett särskilt verktyg för att identifiera den sanna kulturen och dess underliggande värderingar. Sedan behöver man vara trogen sin kultur. Den ska gälla alla i organisationen, genomsyra hela verksamheten och manifesteras i det dagliga arbetet. På så sätt blir också medarbetarna (genom ”employee branding” ) levande bevis på att varumärket är genuint och håller vad det lovar.
Feedback och återkoppling
Alla människor vill veta att de skapar värde. Allt för sällan får de bekräftelse på det. En viktig faktor för hållbara medarbetare är att få snabb ärlig och konstruktiv feedback.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag?

Employer branding & employee value proposition

 • "Be the change you want to see in the world"

  Gandhi
 • "The ones crazy enough to think they can change the world are the ones who do"

  Apple
 • "Did you give the world some love today?"

  Doris
 • "Create something to make the world awsome"

  Kid President
 • "The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams"

  Eleanor Roosevelt
 • "Give the world a reason to dance"

  Kid president
 • "Not all that can be counted counts and not all that counts can be counted"

  Albert Einstein
 • "Culture eats strategy for breakfast"

  Peter Drucker
 • "If it doesn’t make the world better – don’t do it"

  Kid President
 • ”Plan for the future, because that’s where you are going to spend the rest of your life”

  Mark Twain
 • "Om man är stor måste man vara snäll"

  Astrid Lindgren
Hej!

Vi är inte online just nu, men skicka oss gärna ett mail så återkommer vi så snart som möjligt!