Varumärkesutveckling för hållbara varumärken

Allies arbetar med att utveckla hållbara varumärken. Med varumärke menar vi den samlade bild intressenterna har av t ex en organisation, produkt, tjänst eller person, dvs idén om vad ”föremålet” står för. Med hållbara varumärken menar vi både varaktiga och långsiktigt ansvarsfulla varumärken.

För att utveckla ett hållbart och starkt varumärke krävs resurser, konsekvens och uthållighet. Ett varumärke kan raseras på nolltid om det inte bygger på en solid grund av värdeskapande bortom egenintresset. Vi har gjort det till en specialitet att identifiera och bygga på denna grund för att ge varumärket resonansbotten.

Speciellt viktigt är det när det gäller varumärkesutveckling för företag eller organisationer. De behöver inte bara attrahera och behålla bra kunder utan även de bästa medarbetarna och ägarna samt skaffa sig trogna supportrar bland andra viktiga intressenter.

Ett företagsvarumärke bygger på företagets existensberättigande, det värde företaget skapar i samhället, samt vad man i företaget tror på och står för. Det är inte något man skapar, det måste snarare upptäckas. Vår erfarenhet visar att insikterna om varumärket finns i och runt organisationen, man behöver bara de rätta metoderna, verktygen och frågorna för att finna svaren.

Effektivt värdeskapande

Allies metodik för varumärkesutveckling går ut på att facilitera ett varumärkesarbete där nyckelpersonerna i verksamheten är högst delaktiga med att ta fram lösningen. Allies använder sig av välbeprövade metoder för att involvera, stimulera och engagera deltagarna.

I de fall man även vill involvera hundra- eller tusentals medarbetare (och kunder) i utvecklingen har Allies skapat en effektiv och resurssnål metodik utifrån ett smart tekniskt system som möjliggör en skapande dialog genom hela processen.

Därmed kan man fånga värdefulla insikter, skapa ambassadörer på alla nivåer och göra organisationen redo och entusiastisk inför utvecklingen.

I och med detta ökas förutsättningarna ytterligare för att verkligen skapa varaktiga, hållbara resultat.

Vår syn är att värderingsdrivna organisationer långsiktigt skapar ökad kundtillfredsställelse, nöjdare medarbetare, mer värde i samhället, bättre affärer och stolta ägare. Genom att använda varumärket som motor i förändringsprocessen skapas både enighet, motivation och utveckling.

Vi hjälper till att skapa högt värderade organisationer som genom sitt agerande bidrar till samhället på ett positivt sätt. Det är bara genom ett konsekvent värdeskapande agerande som man kan bygga riktigt värdefulla och hållbara varumärken.

CASE
När Swedbank påbörjade sin stora förflyttning 2009 under ledning av Michael Wolf inbjöds alla drygt 20 000 medarbetare att delta i förändringsarbetet. Allies stod för processledningen. Vårt egenutvecklade involveringsverktyg användes för att fånga medarbetarnas fria tankar och förbättringsförslag i viktiga frågor som gällde Swedbanks utveckling.
 • "Be the change you want to see in the world"

  Gandhi
 • "The ones crazy enough to think they can change the world are the ones who do"

  Apple
 • "Did you give the world some love today?"

  Doris
 • "Create something to make the world awsome"

  Kid President
 • "The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams"

  Eleanor Roosevelt
 • "Give the world a reason to dance"

  Kid president
 • "Not all that can be counted counts and not all that counts can be counted"

  Albert Einstein
 • "Culture eats strategy for breakfast"

  Peter Drucker
 • "If it doesn’t make the world better – don’t do it"

  Kid President
 • ”Plan for the future, because that’s where you are going to spend the rest of your life”

  Mark Twain
 • "Om man är stor måste man vara snäll"

  Astrid Lindgren
Hej!

Vi är inte online just nu, men skicka oss gärna ett mail så återkommer vi så snart som möjligt!