Kärnan i Allies

Hållbart företagande

Vår övertygelse är att visionen om ett hållbart samhälle, där människor, företag och omvärld växer och utvecklas i symbios, bygger på att företagen spelar en avgörande roll som en del av lösningen.

Framtidens framgångsrika och lönsamma företag blir det tack vare ett hållbart, ansvarsfullt företagande i kärnan av sin affär. Ett förhållningssätt där företaget har insikt om och lever i enlighet med sin roll i samhället och genom sin ordinarie affärsverksamhet bidrar till en hållbar värld, inte som ett engagemang vid sidan av.

Verksamhetens kärna och existensberättigande behöver identifieras och bygga på äkta insikter om hur man kan skapa värde inte bara för sina ägare utan även för övriga intressenter, samhället och planeten i stort.

Utifrån denna autentiska kärna slipas affärslogiken, organisation och styrning, ledarskap och innovation, beteenden och attityder, processer, informationsteknologi och andra viktiga pusselbitar som behöver harmoniera för ett välmående och spänstigt företag.

Mahatma Gandhi

Be the change you want to see in the world.

Allies hjälper organisationer att identifiera och utveckla denna autentiska och bestående kärna. Vi har specialister inom hållbarhet, analys, varumärken, affärsutveckling, beteendevetenskap och förändringsledning och mycket mer tillsammans med våra vänner inom Business Wellness Group och våra övriga allierade.

Som ett framåtlutat utvecklingsföretag är vi syntesen av olika kompetenser som krävs för att leda ett förändringsarbete där medarbetarna är delaktiga och skapar ett starkt och ansvarfullt företag och varumärke som skapar resonans i samhället.

Framtidens företagsklimat

A win win win world

Vi ser ett framtida företagsklimat som vi kallar ”a win win win world”.
Ett klassiskt sätt att se på företagande är att man strävar efter ett win-win-förhållande med kunderna. Eller för den del med andra viktiga intressenter som bidrar till värdeskapande som medarbetare, partner, leverantörer, ägare och liknande.

De senaste 10-20 åren har förutsättningarna för detta arbete ytterligare spetsats till och drivs på av globala frågor som klimat och ett hållbart samhälle. Det kan vi bland annat se i de egna mätningarna – ”FörebildsFöretaget”.

Följden är att det idag krävs det mer för att få till denna önskade win-win-relation – företaget måste även väga in samhället och miljön i ekvationen – dvs ett win-win-win-förhållande styr sättet att tänka, utveckla och kommunicera framöver.Om företaget inte kan visa att man tagit hänsyn till eller skapar värde även för samhället i stort så är det i en hård konkurrens mindre sannolikt att få en bra relation med de viktiga intressenter som avgör verksamhetens framgång.

Företagens bidrag

Hållbart företagande handlar om att optimera sitt bidrag till hållbar utveckling

Hållbart företagande eller ”just business”, i benämningen ”schyssta affärer”, beskriver Allies erbjudande som hållbarhetskonsulter. Hållbart företagande handlar om att fortsätta göra affärer, men det gäller att konkretisera hur bolagets verksamhet är optimerad för att skapa så mycket värde som möjligt för så många viktiga intressentgrupper som möjligt.

Optimeringen integreras i en plattform för hållbart företagande. Vi kallar filosofin för ”win-win-win” eller ”sensible growth” som även är visionen för den företagsgrupp, Business Wellness Group, som Allies är allierade med.

Som konsulter hjälper vi företag i sitt arbete med att optimera sitt bidrag till hållbar utveckling och samtidigt säkra ett långsiktigt värdeskapande, både i form av riskminimering och affärsmöjligheter.Vi gör det utifrån lång erfarenhet från affärs-, organisations- och varumärkesutveckling vilket garanterar en värdeorienterad och djup förståelse för och approach till hållbarhetsfrågan.

Vi vågar till och med gå så långt som att säga att varje enskilt bolag bidrar mer och bättre genom att fullt ut koppla hållbarhetsfrågan till affärsmodell, affärslogik och strategier. Incitamentet blir tydligare för hela verksamheten och därför händer mer och i en tydligt fokuserad riktning.

Vi rekommenderar att ta ett steg bort från redovisningsstyrning – mot att göra skillnad på riktigt, det verksamheten har bäst förutsättningar för – och därmed möjlighet att skapa värde för både ägare, kunder och samhälle.

Långsiktigt och holistiskt

Allies expertisområden inom hållbart företagande

Hållbart företagande är egentligen inget annat än framtidens sätt att driva företag på. Ett långsiktigt och holistiskt förhållningssätt som skapar värde i flera dimensioner. Men många företag har en förlegad affärslogik som bygger på att lönsamhet skapas på bekostnad av omvärlden.

Hållbart företagande kräver ofta ett nytt sätt att tänka och agera som företagare. Det kräver nya affärsmodeller och innovativa lösningar för att säkerställa att man kan maximera sitt bidrag till hållbar utveckling och därmed säkrar långsiktigt värdeskapande både för ägarna, intressenterna, samhället och miljön. De företag som inte klarar omställningen kommer att få det allt svårare att konkurrera framöver och löper större risker.

Det blir tuffare att attrahera och behålla de bästa talangerna och kunderna. Det blir svårare och dyrare att få tillgång till material och kapital. Och det blir en större utmaning att klara stabilitet och lönsamhet.

Allies är riggade för att kunna hjälpa företag och organisationer att klara denna omställning. Tillsammans med våra allierade i Business Wellness group kan vi inte bara genomföra analyserna och det nödvändiga mål- och strategiarbetet som krävs.

Vi kan även stötta genom hela förändringsprocessen för att säkra affärslogik, styrning och ledarskap, beteenden och attityder, processer, IT-lösningar och mycket annat.