Ansvar, anseenderisk och samhällsutveckling

Vad tillför er organisation samhället? Svaret på den frågan blir en nyckel till ert existensberättigande. Den gamla modellen där ett företag bara existerar för sina aktieägare blir alltmer förlegad. Att bara finnas där för kunderna räcker inte heller. För att få fortsätta göra vinster krävs ett bredare värdeskapande som inkluderar fler intressenter och samhället i stort. Att förstå och ta sitt ansvar i samhället bygger anseende och minskar riskerna långsiktigt. Det gynnar affären och aktieägarna i långa loppet.

Ert konkreta ansvar och tydliga plats i samhället reflekteras i varumärkets attraktionskraft och motståndskraft. Vi hjälper er att analysera, skapa och förmedla en tydlig bild av den samhällsnytta ni bidrar med på ett sätt som engagerar och involverar medarbetare och intressenter. Insikten om de värden man skapar i samhället skapar förutsättningar för att bygga en stark, utvecklande och hållbar organisation med god lönsamhet och hög attraktionskraft.