Positioneringsstrategi och varumärkeslöfte

En väl utarbetad och genomförd positioneringsstrategi med varumärkeslöfte ger inte bara draghjälp i affärerna, den ökar också träffsäkerheten för att locka och behålla rätt medarbetare och kunder. Dessutom skapar det ett fokus och tydlighet i verksamheten med många gynnsamma effekter. I dagens turbulenta verklighet är det inte lätt att sticka ut och synas. Ju bättre positionerad man är desto kraftfullare kan man kommunicera, agera och nå igenom.

För att lyckas hitta en unik position behöver man titta på varumärkets verklighet – dess omvärld. Allies använder sig av välbeprövade och kostnadseffektiva metoder för att involvera utvalda målgrupper – bl a Market Insight.

Vi använder även arbetsdukar som är speciellt anpassade för frågeställningar som berör positioneringsarbetet. I positioneringsarbetet tar vi också fram ett varumärkeslöfte. Varumärkeslöftet behöver inte nödvändigtvis vara uttalat för kunderna, utan ska framför allt upplevas och manifesteras i allt man säger och gör.

Positioneringen bör följa som en röd tråd genom hela verksamheten. För att ta en position kring säkerhet som Volvo gjorde krävs att man verkligen kan leverera på detta, bevisligen. Därefter utgör positioneringen grunden för företagets utveckling och kommunikationsstrategi men det påverkar också starkt organisationen i övrigt. Positioneringsstrategin är en viktig del av företagets affärsstrategi.

En positionering ska vara…

Särskiljande

Särskiljande

Med särskiljande menas förmågan att sticka ut i mängden. Ofta handlar det om att tänka annorlunda och att bättre förstå sitt varumärke, sin omvärld och sina intressenter för att slå an en sträng som ännu inte spelats av konkurrenterna.

Allra helst hitta sätt att helt ändra spelreglerna för att skapa en frizon där man spelar i en egen liga och kan lägga konkurrenterna bakom sig. Som i tänkandet kring ”Blue Ocean Strategy” som bygger både på analys och ett disruptivt tänkande.

Autentisk

Autentisk

En positionering måste bygga på det som är äkta. Annars spenderar man sina pengar på att bygga en bubbla och får kämpa med att upprätthålla något som inte är naturligt för organisationen. Risken är stor att man snabbt blir avslöjad.

Människan har en fantastisk förmåga att kunna avgöra om något är genuint och ärligt menat. Varje organisation har en spännande autentisk kärna, en röd tråd genom historien. Det gäller bara att identifiera och förtydliga vad den kärnan är och att förstå vad den är idag och vad den kan utvecklas till i en framtid. Ett detektiv- och utvecklingsarbete som har blivit vår specialitet.

Relevant

Relevant

Positionen och varumärkeslöftet måste vara tilltalande för alla man vill locka. Bara genom att förstå sina intressenter och deras verklighet kan man formulera ett löfte som känns både relevant och viktigt. Vi har utvecklat ett särskilt verktyg för att få djupare insikter i vad som är relevant för olika intressenter, ett verktyg som bygger på deras spontana tankar och som fångar grundläggande värderingar.

Det är inte säkert att intressenten själv vet eller kan uttrycka sina önskningar men genom att förstå deras behov på ett djupare plan kan man identifiera nya möjligheter att skapa värde. Få hade kanske kunnat uttrycka sitt behov av en smart phone innan den fanns men genom att förstå hur människor fungerar kunde Apple skapa ett helt nytt behov som tvingade andra att följa efter.

Långsiktig

Långsiktig

Det tar tid att bygga ett älskat varumärke med en stark position. I och med att det kräver uthållighet över tid att erövra och behålla en stark position behöver positioneringen vara konsekvent och tidlös, inte bygga på en dagslända.

Det är lätt att man själv med tiden tycker att de egna budskapen känns uttjatade och dåtida men då gäller det att hålla i eller säga samma sak men på nya sätt. För att kunna vara långsiktig behöver man hitta ett innehåll som är verkligen är tidlöst och gärna rotat i människans mest fundamentala behov.

Affärsdrivande

Affärsdrivande

Positioneringen måste vara starkt länkad till det som driver affären eller verksamheten, annars är det svårt att vara uthållig och att lägga ner den kraft som behövs för att lyckas.

Genom att förstå vad som är relevant för kunderna och vilka faktorer som driver affären kan positioneringen hjälpa att fokusera och vässa organisationen till att bli bättre på det som verkligen skapar värde. För organisationer som inte är kommersiella handlar detta om att identifiera och vässa det som driver verksamheten, syftet eller existensberättigandet.

Som i Cancerfondens fall där uppdraget handlar om ”att besegra cancer” behöver positioneringsarbetet stödja och driva på just detta.

Kommunikativ

Kommunikativ

Positioneringen behöver också kunna göras kommunikativ så att man på ett enkelt sätt kan nå ut. Ofta gör man detta genom ett tydligt varumärkeslöfte. Löftet måste vara lätt att förstå och ta till sig. Gärna fastna i bakhuvudet som en bra låt eller kul berättelse, ett mem*, samt locka till att sprida det vidare.

Har man lyckats identifiera och utveckla ett ömsesidigt värdeskapande existensberättigande är det en god sak att skapa sig så många anhängare och ambassadörer som möjligt för att bidra till en positiv utveckling i samhället.

*Mem (meme på engelska) myntades som begrepp av Richard Dawkins 1976 och beskriver hur vissa kulturella enheter får liv och liksom gener sprider sig vidare i ett samhälle. Det kan vara en melodi, en symbol, ett begrepp, ett sätt att agera, och liknande. Memen anses vara den minsta självreplikerande kulturenheten.

CASE:

Volvo t ex bestämde sig för att varumärket skulle stå för säkerhet redan 1927 och gjorde allt för att arbeta in det i varje moment i produktionen. Trots att de på olika marknader tidvis har fått rådet att byta till något mer spännande för att bättre locka kunderna så har Volvo varit kloka nog att behålla sin åtråvärda position och istället fördjupa och förnya den på olika sätt.

I en reklamkampanj i USA, där det ansågs allt annat än häftigt med säkerhet, lät man en man, klädd som Indiana Jones, köra sin Volvo rakt igenom tornado-marker för att rädda sin utsatta familj ur deras rangliga hus ute på prärien. Även om alla förstår att inte ens en Volvo kan motstå de våldsamma krafter en tornado innebär så var budskapet tydligt – säkerhet är något av det coolaste som finns.

Länk till andra Volvo-reklamer på temat säkerhet:

https://www.themill.com/work/volvo-twister.aspx

https://www.youtube.com/watch?v=dE5pRLd3NYc

 • "Be the change you want to see in the world"

  Gandhi
 • "The ones crazy enough to think they can change the world are the ones who do"

  Apple
 • "Did you give the world some love today?"

  Doris
 • "Create something to make the world awsome"

  Kid President
 • "The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams"

  Eleanor Roosevelt
 • "Give the world a reason to dance"

  Kid president
 • "Not all that can be counted counts and not all that counts can be counted"

  Albert Einstein
 • "Culture eats strategy for breakfast"

  Peter Drucker
 • "If it doesn’t make the world better – don’t do it"

  Kid President
 • ”Plan for the future, because that’s where you are going to spend the rest of your life”

  Mark Twain
 • "Om man är stor måste man vara snäll"

  Astrid Lindgren
Hej!

Vi är inte online just nu, men skicka oss gärna ett mail så återkommer vi så snart som möjligt!