Purpose & Reputation

En väl utarbetad och genomförd positioneringsstrategi med varumärkeslöfte ger inte bara draghjälp i affärerna, den ökar också träffsäkerheten för att locka och behålla rätt medarbetare och kunder. Dessutom skapar det ett fokus och tydlighet i verksamheten med många gynnsamma effekter. I dagens turbulenta verklighet är det inte lätt att sticka ut och synas. Ju bättre positionerad man är desto kraftfullare kan man kommunicera, agera och nå igenom.

För att lyckas hitta en unik position behöver man titta på varumärkets verklighet – dess omvärld. Allies använder sig av välbeprövade och kostnadseffektiva metoder för att involvera utvalda målgrupper – bl a Market Insight.

Vi använder även arbetsdukar som är speciellt anpassade för frågeställningar som berör positioneringsarbetet. I positioneringsarbetet tar vi också fram ett varumärkeslöfte. Varumärkeslöftet måste inte vara uttalat för kunderna, utan ska framför allt upplevas och manifesteras i allt man säger och gör. Men om man har ett för intressenterna värdefullt varumärkeslöfte som man verkligen lever upp till fungerar varumärkeslöftet som en stark magnet och har en självklar plats i kommunikationen.

Positioneringen bör följa som en röd tråd genom hela verksamheten. För att ta en position kring säkerhet som Volvo gjorde krävs att man verkligen kan leverera på detta, bevisligen. Därefter utgör positioneringen grunden för företagets utveckling, varumärke och kommunikationsstrategi men det påverkar också starkt organisationen i övrigt. Positioneringsstrategin är en viktig del av företagets affärsstrategi.

En positioneringsstrategi ska vara…

Särskiljande

Positioneringen behöver sticka ut bland konkurrenterna. Gärna genom att helt ändra spelreglerna för att skapa en frizon där man spelar i en egen liga och kan lägga konkurrenterna bakom sig. Som i tänkandet kring ”Blue Ocean Strategy” som bygger både på analys och ett disruptivt tänkande.

Autentisk

En positionering måste bygga på det som är äkta. Annars spenderar man sina pengar på att bygga en bubbla och får kämpa med att upprätthålla något som inte är naturligt för organisationen. Risken är stor att man snabbt blir avslöjad.

Relevant

Positionen och varumärkeslöftet måste vara tilltalande för alla man vill locka. Bara genom att förstå sina intressenter och deras verklighet kan man formulera ett löfte som känns både relevant och viktigt. Vi har utvecklat ett särskilt verktyg för att få djupare insikter i vad som är relevant för olika intressenter, ett verktyg som bygger på deras spontana tankar och som fångar grundläggande värderingar.

Långsiktig

Det tar tid att bygga ett älskat varumärke med en stark position. I och med att det kräver uthållighet över tid att erövra och behålla en stark position behöver positioneringen vara konsekvent och tidlös, inte bygga på en dagslända.

Affärsdrivande

Positioneringen måste vara starkt länkad till det som driver affären eller verksamheten, annars är det svårt att vara uthållig och att lägga ner den kraft som behövs för att lyckas.

Kommunikativ

Positioneringen behöver också kunna göras kommunikativ så att man på ett enkelt sätt kan nå ut. Ofta gör man detta genom ett tydligt varumärkeslöfte. Löftet måste vara lätt att förstå och ta till sig. Gärna fastna i bakhuvudet som en bra låt eller kul berättelse, ett mem*, samt locka till att sprida det vidare.

Case

Volvo t ex bestämde sig för att varumärket skulle stå för säkerhet redan 1927 och gjorde allt för att arbeta in det i varje moment i produktionen. Trots att de på olika marknader tidvis har fått rådet att byta till något mer spännande för att bättre locka kunderna så har Volvo varit kloka nog att behålla sin åtråvärda position och istället fördjupa och förnya den på olika sätt.

I en reklamkampanj i USA, där det ansågs allt annat än häftigt med säkerhet, lät man en man, klädd som Indiana Jones, köra sin Volvo rakt igenom tornado-drabbade ödemarker för att rädda sin utsatta familj ur deras rangliga hus ute på prärien. I sista stund räddas de av Volvon innan huset virvlar iväg i tornadon. Även om alla förstår att inte ens en Volvo kan motstå de våldsamma krafter en tornado innebär så var budskapet tydligt – säkerhet är något av det coolaste som finns.

Länk till andra Volvo-reklamer på temat säkerhet:
Volvo Twister
1989 Volvo 740 GL commercial