Intressentanalys och intressentdialog ger ovärderliga insikter

Organisationens intressenter avgör dess framgång. Ingen organisation är en isolerad ö. Intressentdialog står numer ofta i centrum när företag och organisationer anpassar sig till sin omvärld. Mycket finns att vinna på det nya perspektivet, då intressenterna oftast sitter på kunskap, insikter och synsätt som kan hjälpa företag och organisationer att förstå sig själva, sina relationer, sina utmaningar och möjligheter. Intressenterna hjälper till med innovation och med att driva förändringsarbeten, affärsutveckling och riskhantering.

Allies genomför intressentdialoger utifrån internationella riktlinjer för hållbart företagande utpekade av EU och med vår egenutvecklade metod Associationshjulet™. Den väl beprövade metodikens styrka ligger i att metoden inte styr intressenterna i hur de ska svara, utan använder deras egna spontana tankar/åsikter/associationer/förväntningar/krav och synpunkter för att skapa förståelse, insikter och förbättringsförslag för det som intressenterna själva anser vara viktigast.

Metoden ger därmed ett ovärderligt utifrån-in eller nedifrån-upp perspektiv och kunskap/insikter som väsentligt effektiviserar, fördjupar och säkerställer de processer som dialogen berör.

Allies har mångårig erfarenhet av att genomföra komplexa intressentanalyser och intressentdialoger med både Svenskt och internationellt perspektiv, på flera språk samtidigt.

Intressentdialogens värde avgörs av den föregående intressentanalysen – analysen som visar vilka som är verksamhetens/projektets viktigaste intressenter. Med rätt ambition i intressentanalysen kan intressentdialogen bli navet för organisationens utveckling och styrning och en källa till inspiration för alla som arbetar med utvecklings- och förändringsfrågor.

Intressentdialogen är ett viktigt verktyg oavsett om det handlar om företagskultur , varumärke, affärsutveckling eller hållbarhetsarbete. Man vet då vilka som man främst ska föra dialog med för att förstå sin omvärld, sina utmaningar och möjligheter.

Internationella standarder för hållbart företagande, inte minst GRI (Global reporting initiative) föreskriver att intressentanalysen och intressentdialogen med fördel kopplas till analys av värdekedjan och leverantörskedjan.

Intressentdialog är en vidareutveckling av traditionella marknadsundersökningar. Den stora skillnaden ligger i just dialogbegreppet. En central tanke är att löpande göra återkoppling till intressenterna efter varje inhämtning av kunskap. På så sätt stärks relationen till intressenterna på samma gång som de blir mer villiga att bidra till dialogen i ett nästa steg.

För ett effektivt arbete är det fördelaktigt om man genomför dialogen med en mångfald intressenter vid ett och samma tillfälle, och gärna centrerat kring en och samma huvudfrågeställning. På så sätt koncentrerar man företagets eller organisationens dialog och kunskapsinhämtning istället för att som i många fall i dagsläget att det görs sporadiskt, ad hoc och med olika ansvariga internt.

Läs mer om våra andra analys- och marknadsundersöknings tjänster:

Marknadsundersökningar

 • "Be the change you want to see in the world"

  Gandhi
 • "The ones crazy enough to think they can change the world are the ones who do"

  Apple
 • "Did you give the world some love today?"

  Doris
 • "Create something to make the world awsome"

  Kid President
 • "The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams"

  Eleanor Roosevelt
 • "Give the world a reason to dance"

  Kid president
 • "Not all that can be counted counts and not all that counts can be counted"

  Albert Einstein
 • "Culture eats strategy for breakfast"

  Peter Drucker
 • "If it doesn’t make the world better – don’t do it"

  Kid President
 • ”Plan for the future, because that’s where you are going to spend the rest of your life”

  Mark Twain
 • "Om man är stor måste man vara snäll"

  Astrid Lindgren
Hej!

Vi är inte online just nu, men skicka oss gärna ett mail så återkommer vi så snart som möjligt!