Vi är Allies

Vi arbetar för att skapa förebildsorganisationer som gör skillnad och får efterföljare. Vi har specialister på värderingsstyrning, varumärken, hållbarhet, människor, kultur och innovation. Vi har ett egenutvecklat system för att nå verklig insikt och en samskapande dialog.

Vår plattform för att utveckla bärande idéer bygger på beprövade managementmodeller och förståelse för hur man bygger starka varumärken spetsade med framtidstänk inom hållbart företagande och ledarskap. Allies har angreppssätt och praktiska verktyg för att driva processer och involvering för både små och stora organisationer. Vi kan ta rollen som processledare, inspiratör, mankraft, bollplank, expert eller coach.

Allies metod bygger dels på insikter om organisationens omvärld, dels på insikten om att svaren finns hos organisationen själv. Vi vet att organisationen och deras intressenter sitter på svaren – vårt arbete handlar om att hjälpa till att mejsla fram det.

Vi vill bidra till en mer välmående värld genom att medverka till att skapa sunda organisationer med en positiv påverkan på social, ekologisk och ekonomisk utveckling. Tillsammans med uppdragsgivaren bygger vi en hållbar verksamhet, ett företag självsäkert positionerat i samhället.

Allierade

Beata Pontén
Beata Pontén

VD, Strategisk Utveckling

 

[email protected]

+46 70 641 41 27

Daniel Steinholtz Portrait Allies
Daniel Steinholtz

Strategisk Utveckling

 

[email protected]
+46 70 666 39 50

Johan Af Klercker Portrait Allies
Johan Af Klercker

Projektledning

 

[email protected]
+46 73 615 15 72

Anders Lundkvist Allies Portrait
Anders Lundkvist

Innovation

 

[email protected]
+46 70 723 53 90

Måns Pontén Portrait Allies
Måns Pontén

Analys

 

[email protected]
+46 70 766 47 71

Fabian Pontén Portrait Allies
Fabian Pontén

Design & Webbutveckling

 

[email protected]
+46 73 393 73 13