Varumärkesplattform; ”Point Of Change” Mission, Vision och värderingar

Beskrivningen av företagets varumärke sammanfattar vi i en egenutvecklad modell och varumärkesplattform. Vår plattformsmodell kallar vi brännjärnet och är utvecklad för att fungera som en kärna för hela verksamheten och är ofta en utgångspunkt i ett genomgripande och evolutionärt förändringsarbete.

Den bygger på insikter kring hur man bygger starka varumärken, hur man utvecklar och driver affärer, vad som driver människor i och utanför företaget och vad som krävs för att vara långsiktigt hållbar och relevant.

Fördelen med att ha en genomarbetad och uppdaterad varumärkesplattform är att hela organisationen har en grundplåt att utgå ifrån när de gäller strategier, innovation, utveckling, kommunikation och agerande. På så sätt skapar organisationen en tydlig profil – både internt och externt.

I utvecklingen av företagets varumärkesplattform ligger utmaningen i att identifiera, utvärdera och besluta kring det som verkligen har relevans idag och imorgon. Dessutom handlar det om att få med sig en kritisk massa av personer för att lyckas med genomförandet. Därför arbetar vi med en involverande process.

I de fall man även vill involvera hundra- eller tusentals medarbetare eller kunder i utvecklingen har Allies utvecklat ett eget unikt tekniskt system som möjliggör en dialog genom hela processen, för att ytterligare stärka arbetet och skapa varaktiga resultat.

Allies metodik går ut på att facilitera ett arbete där nyckelpersonerna i verksamheten är högst delaktiga i att ta fram lösningen. Vi använder oss av välbeprövade och kostnadseffektiva metoder för att involvera, motivera och engagera deltagarna. Bland annat används arbetsdukar som är speciellt anpassade för de olika frågeställningarna som berörs av plattformsarbetet.

Plattformen utgör en utgångspunkt för resan och möjliggör för alla inblandade att arbeta efter en gemensam idé och mot ett gemensamt mål oavsett vilka uppgifter de sätts att utföra. Plattformen ska också fungera som en inspirationskälla och kvalitetsförsäkring för verksamhetsutvecklingen.

Point Of Change – Brännjärnet

De olika delarna i plattformen utgör ingredienserna till en avsiktsförklaring och berättelse om företagets historia, nutid och framtid som engagerar alla viktiga intressenter och skapar förutsättningar för att skapa en tydlig bild av vad företaget står för.

Plattformsarbetet bidrar till att skapa en gemensam bild av vilka vi är, hur vi arbetar, vad vårt uppdrag är, vad vi ska åstadkomma tillsammans, hur vi ska upplevas av våra intressenter, vilka de är osv. De nödvändiga byggstenarna till den katedral vi vill lämna efter oss.

Detta blir utgångspunkten för affärsutveckling och innovation, hållbar utveckling och ansvarstagande, kultur och värdegrund, kommunikation och försäljning. Brännjärnet är grunden för vad företaget står för och tror på och är utgångspunkten för en resa, ett uppdrag eller ett manifest.

Intressenterna
Företagets viktigaste publiker att svara an mot. Relationer där ansvar skall tas och värde skapas. Pekar på de viktigaste och mest prioriterade relationerna som bolaget har med sin omvärld.
Visionen
Ledstjärnan och det stora håriga målet (BHAG). Det som för alla involverade blir det engagerande, tydliga målet för allt som görs i företaget. De bästa visionerna engagerar inte bara ledning, chefer och medarbetare utan entusiasmerar även kunder, leverantörer, partners och kompetensmarknaden.
Syftet/Missionen
Företagets unika roll i samhället. Dess existensberättigande baserat på vad som skulle saknas om det försvann. En övergripande fördjupad beskrivning av företagets affärsidé, vad vi tjänar pengar på och varför vi finns till som kan driva utvecklingen av bolaget och sprida stolthet hos alla som arbetar i och med bolaget.
Insikter
Avgörande insikter om affärens och verksamhetens förutsättningar och framgångsfakorer. Exempel: Ikea är inte i möbelbranschen utan i ”livet-hemma-branschen”, ”Hugo Boss – inte mode utan arbetskläder”, ”Lätta – inte för de feta utan för de som inte vill bli det”
Kärnvärderingar
Organisationens grundläggande värderingar och tro som stödjer och vägleder attityder och beteende och skapar förutsättningar för värdegemenskap med nyckelintressenterna. Skall verka som den etiska kompassen som också tydliggörs i exempelvis en uppförandekod och andra riktlinjer.
Värden
En beskrivning av verksamhetens WIN-WIN-WIN-värden, dvs hur värden skapas för företaget, omvärlden och berörda intressenter.
Positionen
Det särskiljande karaktärsdraget som driver företagets affär, värdeskapande och anseende. Positionen skall vara attraherande, enkel, tydlig, lätt att kommunicera och komma ihåg för de avgörande intressenterna.
 • "Be the change you want to see in the world"

  Gandhi
 • "The ones crazy enough to think they can change the world are the ones who do"

  Apple
 • "Did you give the world some love today?"

  Doris
 • "Create something to make the world awsome"

  Kid President
 • "The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams"

  Eleanor Roosevelt
 • "Give the world a reason to dance"

  Kid president
 • "Not all that can be counted counts and not all that counts can be counted"

  Albert Einstein
 • "Culture eats strategy for breakfast"

  Peter Drucker
 • "If it doesn’t make the world better – don’t do it"

  Kid President
 • ”Plan for the future, because that’s where you are going to spend the rest of your life”

  Mark Twain
 • "Om man är stor måste man vara snäll"

  Astrid Lindgren
Hej!

Vi är inte online just nu, men skicka oss gärna ett mail så återkommer vi så snart som möjligt!