Väsentlighetsanalys eller materialitetsanalys?

Många företag arbetar idag ofta med en riskanalys och väsentlighetsanalys i samband med arbetet runt en hållbarhetsredovisning som har sin utgångspunkt i GRI (Global Reporting Initiative). Begreppet är en översättning av engelskans ”materiality analysis”. Men eftersom den senaste versionen av GRI, G4 ännu inte översatts till Svenska, så börjar materialitetsanalys bli ett synonymt begrepp som används allt mer.

GRI G4 är en redovisningsstandard, men används i många fall, på gott och ont, som en managementstandard. Ett problem kan vara att hållbarhetsarbetet då tenderar att bli redovisningsstyrt istället för att verkligen identifiera vad som är väsentligt eller materiellt för företaget i sin strävan att maximera sitt bidrag till hållbar utveckling. För att arbeta med hållbar utveckling idag måste hållbarhetsarbetet ha en tydlig koppling till affärsverksamheten och värdeskapande processer.

Allies arbetar utifrån utgångspunkten att väsentlighets-/materialitetsanalysen ska göras med tre dimensioner i åtanke – vilka sakfrågor som företaget ska prioritera för att maximera värdet både för intressenter, samhälle och ägare.

För att identifiera värdeskapandet i dessa tre dimensioner så har Allies, med bas i rapporten ”Nästa steg” och utifrån uppdateringarna i GRI G4 utvecklat en kostnadseffektiv process för vad vi kallar en ”intressentvaliderad väsentlighetsanalys eller materialitetsanalys”.

Processen identifierar som komplement även företagsspecifika ansvarsfrågor, som i många fall ligger utanför Global Reporting Initiatives scope. Metoden har genomgått revisioner via flera kunduppdrag och strävar efter att kvantifiera de värden som skapas i de tre dimensionerna, för att minska risken att väsentlighetsanalysen/materialitetsanalysen bygger på godtyckliga antaganden.

Istället för att gissa eller själv bedöma, så låter vi intressenterna – genom hela värdekedjan – med samlad röst, visa vad företaget bör prioritera att arbeta med.

 • "Be the change you want to see in the world"

  Gandhi
 • "The ones crazy enough to think they can change the world are the ones who do"

  Apple
 • "Did you give the world some love today?"

  Doris
 • "Create something to make the world awsome"

  Kid President
 • "The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams"

  Eleanor Roosevelt
 • "Give the world a reason to dance"

  Kid president
 • "Not all that can be counted counts and not all that counts can be counted"

  Albert Einstein
 • "Culture eats strategy for breakfast"

  Peter Drucker
 • "If it doesn’t make the world better – don’t do it"

  Kid President
 • ”Plan for the future, because that’s where you are going to spend the rest of your life”

  Mark Twain
 • "Om man är stor måste man vara snäll"

  Astrid Lindgren
Hej!

Vi är inte online just nu, men skicka oss gärna ett mail så återkommer vi så snart som möjligt!