Insikter föder innovation och hållbar innovation & tillväxt är vägen framåt för världen, Sverige och svenskt näringsliv.

Allies vill genom Allies Innovation vara en tydlig kraft i detta konkreta arbete.

Hållbar utveckling och klimatförändringar påverkar alla organisationer och företag på något sätt. Detta innebär att de allra flesta genomgår en transformationsprocess just nu. Affärsmodeller vrids sakta för till att bli långsiktigt hållbara och nya affärsidéer, koncept, erbjudanden, processer och arbetssätt testas.

Har du den typen av pilotprojekt kan vi stödja dig med kunskapsstöd, paketering, kommersiella tester och projektledning.

Tillsammans med idéägare och andra partners bl.a. Sustainable Innovation tar vi hållbara idéer till nästa nivå och affärsmodeller till att bli cirkulära och långsiktigt hållbara.
Kontakta oss

Vi stödjer en hållbar kunskapsväxling och initierar, driver och utvärderar hållbara innovationsprojekt, tex har vi erfarenhet från:

Klimatneutralitet med kopplad innovationsfond
Uppgradering av affärsmodell till att bli cirkulär och långsiktigt hållbar
Affärskoppling av hållbarhetsmål, affärskoppling av hållberhets KPIer
Hållbarhetsredovisning med stöd i ISO 26000

Allies har alltid drivit utveckling i framkant och varit del av många banbrytande projekt. Just nu arbetar vi med dessa projekt:

Utveckling av Cirkulära affärsmodeller

Tillsammans med RISE, White Arkitekter m fl – Vinnovafinansierat

Smart Cities, Insight & Enlight

EU-finansierat projekt tillsammans med Stockholms stad, KTH, E-gov Lab, Preference med fler.

 

Läs mer om projektet här.

Energi- och resurseffektiva städer

Vinnova-finasierat tillsammans med Sustianable Innovation och diverse partners (i samarbete med Centigo)

Social Design Lab

Cirkulär affärsmodellutveckling för framgång, tillväxt och export

Tillsammns med Rise

Optimering av ett företags bidrag till Agenda 2030

Tillsammans med SIS, Sustainable Innovation

Monetära värdet i byggnaders restvärde och dess påverkan på projektkalkylering i tidiga skeden

Hållbarhetsdeklaration och verifiering – ISO 26000 + Agenda 2030

Tillsammans med SIS m fl

ISO 26000

Löpande utveckling

Några tidigare projekt:

  • ISO 26000 Guide för socialt ansvarstagande, ett verktyg för att maximera en organisations bidrag till hållbar utveckling
  • ISO 10668 Monetary Brand Valueation
  • Sustainable Business Outlook, studie om hållbar Tillväxt i Sveriges 100 stösta organisationer och företag – tillsammans med RISE, Global Utmaning, Sustainable Innovation, Förebildsföretaget och Centigo – Egenfinansierat
  • Förebildsföretaget 2013, En studie om Svenskt hållbart företagande – tillsammans med Näringslivets Miljöchefer – Egenfinanserat
  • Förebildsföretaget Konsument 1997, 1999,2002 – Studier om Hållbar Konsumtion

Insikt, intressentdialog och involvering

Det är de mätbara och konkreta insikterna som gör det möjligt att renodla ett företags bärande idé och bygga en stark plattform för varumärket.

Vår grundtes är: vi vet att ni vet – det gäller bara att ställa rätt fråga.

Svaren på de mest fundamentala affärskritiska frågorna finns hos er eller era intressenter. Vi vet hur man lockar fram dem. Vi erbjuder metodik och processer för kvantifiering och analys av de tankar och idéer som finns hos interna och/eller externa intressenter till organisationen och använder dessa för att identifiera och skapa affärsnytta.

Mer inom Insight & Innovation