People & Activation

I takt med att konkurrensen om de bästa medarbetarna ökar ständigt har begrepp som Employer branding, employer eller employee value proposition och employee branding blivit allt vanligare.

Fortfarande råder viss förvirring kring vad som är vad och huvudsaken är att man har en gemensam överenskommelse kring vad man menar så spelar begreppen mindre roll.

Employer branding is a concious, creative marketing effort.

Employer Branding

Employer branding handlar om den samlade ansträngning man gör för att kontinuerligt bygga sitt arbetsgivarvarumärke i syfte att attrahera och behålla värdefulla talanger genom att marknadsföra och positionera sig som den bästa tänkbara arbetsgivaren för en önskad grupp människor som potentiella medarbetare eller influencers.

Employee Branding

Employee branding handlar om hur man bygger sitt varumärke genom sina medarbetare. Hur de anställda genom sitt agerande påverkar upplevelsen av och associationerna till varumärket. Det är företagets kultur och värderingar som är utgångspunkten för beteendearbetet. Cheferna och ytterst vd:n är förebilderna, de måste föregå med gott exempel och låta ord och handling gå hand i hand, ett förhållningssätt som sedan genomsyrar hela organisationen.

Employer eller Employee Value Proposition

Employer eller employee value proposition (EVP) är det medarbetarerbjudande som man formar för att attrahera nuvarande och potentiella medarbetare för att förtydliga varför man skall arbeta just här. Det ska locka de personer som man verkligen behöver i organisationen och som man har optimerat organisationen för för att dessa eftertraktade medarbetare verkligen ska trivas i den. Därför behöver ett EVP bygga på det som är autentiskt, relevant och särskiljande. Det behöver utgå från varumärket, kulturen och affärsstrategin. Det är ett strategiskt arbete som hela ledningen bör vara involverade i.

Mer inom People & Activation