Vad är employer branding & employee value proposition?

I takt med att konkurrensen om de bästa medarbetarna ökar ständigt har begrepp som Employer branding, employer eller employee value proposition och employee branding blivit allt vanligare.

Fortfarande råder viss förvirring kring vad som är vad och huvudsaken är att man har en gemensam överenskommelse kring vad man menar så spelar begreppen mindre roll.

Vår definition av de olika begreppen är:

Employer Branding
Employer branding handlar om den samlade ansträngning man gör för att kontinuerligt bygga sitt arbetsgivarvarumärke i syfte att attrahera och behålla värdefulla talanger genom att marknadsföra och positionera sig som den bästa tänkbara arbetsgivaren för en önskad grupp människor.
Employee Branding
Employee branding handlar om hur man bygger sitt varumärke genom sina medarbetare. Hur de anställda genom sitt agerande påverkar upplevelsen av och associationerna till varumärket. Det är företagets kultur och värderingar som är utgångspunkten för beteendearbetet. Cheferna och ytterst vd:n är förebilderna, de måste föregå med gott exempel.
Employer eller employee value proposition
Employer eller employee value proposition (EVP) är det medarbetarerbjudande som man formar för att attrahera nuvarande och potentiella medarbetare för att förtydliga varför man skall arbeta just här. Det ska locka de personer som man verkligen behöver i organisationen och som man optimerat organisationen för att trivas i den. Därför behöver ett EVP bygga på det som är autentiskt, relevant och särskiljande.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ditt varumärke?

Engagemang för hållbara medarbetare

 • "Be the change you want to see in the world"

  Gandhi
 • "The ones crazy enough to think they can change the world are the ones who do"

  Apple
 • "Did you give the world some love today?"

  Doris
 • "Create something to make the world awsome"

  Kid President
 • "The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams"

  Eleanor Roosevelt
 • "Give the world a reason to dance"

  Kid president
 • "Not all that can be counted counts and not all that counts can be counted"

  Albert Einstein
 • "Culture eats strategy for breakfast"

  Peter Drucker
 • "If it doesn’t make the world better – don’t do it"

  Kid President
 • ”Plan for the future, because that’s where you are going to spend the rest of your life”

  Mark Twain
 • "Om man är stor måste man vara snäll"

  Astrid Lindgren
Hej!

Vi är inte online just nu, men skicka oss gärna ett mail så återkommer vi så snart som möjligt!