WhyWay Allies Header Image

WhyWay - Sustainability Strategy Board™

Verktyg för att skapa en hållbar värld – tillsammans.

Co-creating a win-win-win world

WhyWay har som syfte att bidra till den hållbara transformationen av samhälle och näringsliv. Tillsammans med ledande organisationer utvecklar och tillhandahåller vi lärande och skapande verktyg för att accelerera hållbar utveckling.

Vi har arbetat med hållbarhet och hållbart företagande sedan 1995 och har en bred och djup förståelse för vad bolag i alla stadier och storlekar behöver för att integrera hållbarhet i affärsmodellen och samtidigt maximera sitt bidrag till hållbart företagande.

Vi har hjälpt företag och skapat verktyg för detta ändamål i ett par decennier.

Vi har skrivit böcker, medskapat standarder, och medverkat i det svenska innovationssystemet för att öka svenska bolags attraktionskraft internationellt med hjälp av hållbarhet.

Vi har på uppdrag av regeringen kartlagt och analyserat de av EU utpekade viktigaste internationella riktlinjerna inom hållbarhet för att hjälpa de statliga bolagen att genomföra omställningen till en hållbar affärsmodell.

Med grund i detta har vi utvecklat verktyg för hållbart företagande. Nu senast tillsammans med Sveriges inkubatorer, en verktygslåda speciellt anpassad för start-ups och scale-ups och som passar både för de bolag som aldrig har arbetat med hållbarhet till de som redan har en affärsidé byggd på hållbarhet men behöver förstå mer av vad som krävs av ett hållbart företag idag.

Sustainability Strategy Board

Sustainability Strategy Board är ett verktyg som på ett systematiskt och lustfyllt sätt orienterar dig och din organisation inom hållbarhet och skapar underlag för en första hållbarhetsstrategi — allt inom 2-3 timmar.

Verktyget är baserat på internationella riktlinjer för hållbarhet med tydliga kopplingar till FNs Agenda 2030 och de 17 globala målen samt ISO26000, världens största standard för hållbarhet för ytterligare vägledning och hållbarhetssäkring.

Genom att svara på ett antal frågor får ni en stabil grund att stå på för hållbarhetsarbetet och följer de bredast internationellt accepterade riktlinjerna för hållbarhet som finns. Verktyget passar också bra för dig som är konsult och hjälper företag att ställa om till hållbar utveckling.

Kontakt

Hemsida, https://whyway.se
Generella förfrågningar, [email protected]
Beata Pontén, [email protected]
Daniel Steinholtz, [email protected]