En möjlighet för näringslivet värd $12,000,000,000,000

I Allies och Centigos Sustainable Business Outlook, som genomfördes 2017-2018, ville vi ta reda på hur affärs- och verksamhetsmodeller har blivit anpassade för att möta globala hållbarhetsutmaningar enligt internationella riktlinjer för hållbart företagande. I den första studien av sitt slag har vår outlook undersökt hur svenska företag och organisationer använder Agenda 2030, och vilka som var de mest och minst populära målen.

FN organet United Nations Development Programme (UNDP) har uppskattat att affärsmöjligheterna kopplade till att jobba med Agenda 2030 och de 17 globala målen Sustainable Development Goals (SDGs) är värderade till över US$12 000 miljarder. Dessa affärsmöjligheter finns i fyra huvudsakliga ekonomiska områden:

  • Mat och jordbruk
  • Städer
  • Energi och material
  • Hälsa och välbefinnande

Dessa fyra ekonomiska områden representerar upp till 60% av realekonomin och är mycket viktiga för att uppnå FN:s globala mål.

Sustainable Development Goals Logo

64 % i Sverige använder Agenda 2030

En majoritet av svenska företag och organisationer använder Agenda 2030 för att integrera hållbarhet i sin affär, totalt 64% enligt vår Sustainable Business Outlook. Statliga ägda bolag och börsnoterade bolag går före andra sektorer i samhället och använder Agenda 2030 i större utsträckning. Av de statliga ägda bolagen är det hela 78% som använder SDG:erna och av de börsnoterade bolagen är det 76%. I vår jämförelse av olika sektorer i samhället ligger de kommunalt ägda bolagen klart efter, där bara 40% har angett att de använder SDG:erna.

De 3 mål där svenska företag och organisationer bidrar mest

De 3 mest använda målen i vår outlook var, i fallande ordning:

Dessa 3 mål har ungefär 40% av deltagarna i vår outlook angett att de har använt i deras arbete med att integrera hållbarhet i deras företag eller organisation. I skenet av den senast IPCC rapport om 1,5-gradersmålet är det uppmuntrande att se att företag och organisationer sätter arbetet med att bekämpa klimatförändringarna högt på agendan.

Vill du se hela listan? Klicka här

Ingen plats för fattigdom och hunger?

I botten på listan över populära mål finner vi de tre minst använda målen, med start i botten:

Mål 1: Ingen fattigdom och mål 2: Ingen hunger samlar mindre än 10% svar från deltagarna i vår studie, och vi tycker att det är intressant att fundera på vad möjliga anledningar till detta kan vara. Har svenska företag och organisationer ingen påverkan på dessa frågor, eller ser de dem inte som väsentliga frågor i sitt hållbarhetsarbete? Det är överraskande att deltagarna i vår outlook inte anser att mål 14: Hav och marina resurser är viktigare, eftersom Östersjön är ett av världens mest förorenade hav, och att ta hand om Östersjön är så viktigt för Sveriges möjlighet att möta målen i Agenda 2030.

Hur långt har företag och organisationer kommit med att integrera hållbarhet?

I vår Sustainable Business Outlook har mer än 100 av Sveriges största företag och organisationer deltagit. Vi ville ta reda på hur affärs- och verksamhetsmodeller har blivit anpassade för att möta globala hållbarhetsutmaningar enligt internationella riktlinjer för hållbart företagande. Istället för att dela in våra deltagare efter bransch har vi tittat på dem ur ett annat perspektiv, nämligen genom att analysera dem utifrån deras ägarstruktur.

Studien består av resultatet från en självskattningsstudie. Följande huvudsakliga områden av en organisations hållbarhetsarbete ingick i studien:

  • Hållbart ledarskap
  • Affärsinriktat hållbarhetsarbete
  • Integration av hållbarhetsfrågor i verksamheten

Hur står sig din organisation i jämförelse?

Är du intresserad av hur din organisation står sig i jämförelse med deltagarna i Sustainable Business Outlook avseende mänskliga rättigheter, mångfald och fem andra hållbarhetsområden? Genomför vår studie så återkommer vi till dig med resultatet!

The Sustainable Business Outlook

Är du intresserad av att ta del av mer av vårt resultat?
Läs vår rapportsammanfattning här
Läs hela rapporten här

Om du har frågor eller kommentarer, vänligen kontakta:

Sustainable Business Outlook genomfördes 2017/2018 av Allies och Centigo i samarbete med våra partners Sustainable Innovation, RISE, Global Utmaning och Förebildsföretaget. Daniel Steinholtz ([email protected]) var ansvarig partner och Erik Wottrich ([email protected]) var projektledare.

Gillade du artikeln? Dela den gärna på social media: