Joakim Walldius

En av vår samtids stora utmaningar är att lösa tre stora utmaningar på samma gång, utan att någon blir lidande. Hur kan vi kombinera klimat- och miljöhänsyn med långsiktig ekonomisk tillväxt?

Är det ens möjligt?

Kan samhällen blomstra och skapa sann välfärd utan ekonomisk stabilitet? Och kan vi värna miljön om samhällen samtidigt går under? Att förena miljö/klimat, ekonomi och samhälle är lättare sagt än gjort.

En lösning och steg i rätt riktning är det vi kallar hållbart företagande.

Och en värld där inget motsatsförhållande finns mellan de tre dimensionerna, utan där de stärker varandra snarare än försvagar varandra. Det kan låta som en dröm. Men en dröm värd att hålla fast vid och sträva efter för att den ska ha chansen att uppfyllas. En dröm som skapar inspiration att göra mitt yttersta för våra kunder som möter just dessa utmaningar idag, så att deras bidrag till en hållbar utveckling blir så optimal som möjligt.

Därför är arbetet hos Allies en plattform för mig att göra vad jag kan för att drömmen ska bli verklighet. Och för att jag ska kunna bidra så mycket som jag kan.

Gandhi

Be the change you want to see in the world.

Allierade

Beata Pontén
Beata Pontén

VD, Strategisk Utveckling

 

[email protected]

+46 70 641 41 27

Daniel Steinholtz Portrait Allies
Daniel Steinholtz

Strategisk Utveckling

 

[email protected]
+46 70 666 39 50

Johan Af Klercker Portrait Allies
Johan Af Klercker

Projektledning

 

[email protected]
+46 73 615 15 72

Anders Lundkvist Allies Portrait
Anders Lundkvist

Innovation

 

[email protected]
+46 70 723 53 90

Måns Pontén Portrait Allies
Måns Pontén

Analys

 

[email protected]
+46 70 766 47 71

Fabian Pontén Portrait Allies
Fabian Pontén

Design & Webbutveckling

 

[email protected]
+46 73 393 73 13