Måns Pontén Portrait Allies

Beteendeekonomi, Gamification och Big Data – ord så trendiga – är vad som intresserar mig mest och hur det kan användas till att engagera medarbetare, kunder och övriga intressenter i områden som företagskultur, lojalitet, CSR, varumärke och att driva innovation.

Att göra mjuka frågor hårda med hjälp av systematik och mätbarhet, är jag övertygad om är något som behövs för att ge den prioritet de mjuka frågorna förtjänar. Albert Einstein sa en gång att ”Not all that can be counted counts, and not all that counts can be counted”. Min drivkraft är att hitta sätt att verkligen mäta det som är betydelsefullt.

[email protected]
+46 70 – 766 47 71

Peter Drucker

What gets measured gets managed.

Allierade

Beata Pontén
Beata Pontén

VD, Strategisk Utveckling

 

[email protected]

+46 70 641 41 27

Daniel Steinholtz Portrait Allies
Daniel Steinholtz

Strategisk Utveckling

 

[email protected]
+46 70 666 39 50

Johan Af Klercker Portrait Allies
Johan Af Klercker

Projektledning

 

[email protected]
+46 73 615 15 72

Anders Lundkvist Allies Portrait
Anders Lundkvist

Innovation

 

[email protected]
+46 70 723 53 90

Måns Pontén Portrait Allies
Måns Pontén

Analys

 

[email protected]
+46 70 766 47 71

Fabian Pontén Portrait Allies
Fabian Pontén

Design & Webbutveckling

 

[email protected]
+46 73 393 73 13