Måns Pontén

Beteendeekonomi, Gamification och Big Data – ord så trendiga – är vad som intresserar mig mest och hur det kan användas till att engagera medarbetare, kunder och övriga intressenter i områden som företagskultur, lojalitet, CSR, varumärke och att driva innovation.

Att göra mjuka frågor hårda med hjälp av systematik och mätbarhet, är jag övertygad om är något som behövs för att ge den prioritet de mjuka frågorna förtjänar. Albert Einstein sa en gång att ”Not all that can be counted counts, and not all that counts can be counted”. Min drivkraft är att hitta sätt att verkligen mäta det som är betydelsefullt.

”What gets measured gets managed”

– Peter Drucker

Hej!

Vi är inte online just nu, men skicka oss gärna ett mail så återkommer vi så snart som möjligt!