Fabian Pontén Portrait Allies

Som designer och entreprenör ligger min drivkraft i att hitta vackra lösningar på svåra problem.

Efter att ha jobbat med företag världen över, samt studerat och praktiserat de universella principerna som bra design bygger på, har jag lärt mig att de bästa lösningarna nästan alltid är de enklaste.

Enkelhet, eller simplicitet, är mot förmodan otroligt svårt att uppnå. Att skapa någonting som är enkelt men fortfarande särskiljande, tidlöst och holistiskt – det är en rejäl utmaning. Men är det kanske så att lösningen måste vara just enkel för att ens lyckas med det från första början?

Är enkelheten den enda vägen att gå för att uppnå perfektion?

Antoine de Saint-Exupéry

Perfection is achieved, not when there is nothing more to add, but when there is nothing left to take away.

Allierade

Beata Pontén
Beata Pontén

VD, Strategisk Utveckling

 

[email protected]

+46 70 641 41 27

Daniel Steinholtz Portrait Allies
Daniel Steinholtz

Strategisk Utveckling

 

[email protected]
+46 70 666 39 50

Johan Af Klercker Portrait Allies
Johan Af Klercker

Projektledning

 

[email protected]
+46 73 615 15 72

Anders Lundkvist Allies Portrait
Anders Lundkvist

Innovation

 

[email protected]
+46 70 723 53 90

Måns Pontén Portrait Allies
Måns Pontén

Analys

 

[email protected]
+46 70 766 47 71

Fabian Pontén Portrait Allies
Fabian Pontén

Design & Webbutveckling

 

[email protected]
+46 73 393 73 13