Anders Lundkvist Allies Portrait

Anders brinner för att utveckling och alla projekt han arbetar med inom näringsliv och forskning bidrar på ett tydligt sätt till en bättre värld.
I dagsläget har Anders ett stort fokus på hur ny och innovativ teknik kan lösa dagens samhällsutmaningar på ett systematiskt och standardiserat sätt. Anders har varit verksam i flera projekt inom detta område, bl a på uppdrag av SKL, Västerås stad och Hjälpmedelsinstitutet.

Anders egen doktorsavhandling ”Conversational Realitites: Five Studies of User Interactions as Sources of Innovation” drar slutsatsen att innovation sker i interaktionen mellan människor, vilket genomsyrar hans arbetssätt och metoder.

Anders har mer än tjugo års erfarenhet av strategisk rådgivning till regering, organisationer och företag. Innan Allies var Anders verksam som strategi- och kommunikationskonsult, bl a som affärsområdeschef på Springtime PR, en av Sveriges största PR-byråer.

Som forskningsledare har Anders under 15 års tid drivit projekt inom teknik-, tjänsteutveckling, sociala nätverk, kund- och brukardialog i USA och Sverige.
Omfattande erfarenhet att driva utvecklingsprocesser. Särskild kompetens i att lyfta och synliggöra projekt och därmed skapa stort engagemang.

[email protected]
+46 70 723 53 90

Steve Jobs

Innovation is the ability to see change as an opportunity – not a threat.

Allierade

Beata Pontén
Beata Pontén

VD, Strategisk Utveckling

 

[email protected]

+46 70 641 41 27

Daniel Steinholtz Portrait Allies
Daniel Steinholtz

Strategisk Utveckling

 

[email protected]
+46 70 666 39 50

Johan Af Klercker Portrait Allies
Johan Af Klercker

Projektledning

 

[email protected]
+46 73 615 15 72

Anders Lundkvist Allies Portrait
Anders Lundkvist

Innovation

 

[email protected]
+46 70 723 53 90

Måns Pontén Portrait Allies
Måns Pontén

Analys

 

[email protected]
+46 70 766 47 71

Fabian Pontén Portrait Allies
Fabian Pontén

Design & Webbutveckling

 

[email protected]
+46 73 393 73 13