Daniel Steinholtz Portrait Allies

Jag är sedan 90-talet på jakt efter den heliga graalen, övertygad om att den finns. Innehållet: receptet på hur företag optimalt skapar ett värde för sina aktieägare genom att skapa största möjliga nytta för sina viktigaste intressenter.

Ingredienserna; affärsintegrerat kultur- & varumärkesarbete, systematisk intressentdialog, socialt ansvarstagande (ISO26000) samt monetär varumärkesvärdering (ISO10668). Har du fler ledtrådar till hur harmoniska företag skapar lönsamhet, hör av dig.

[email protected]
+46 70 – 666 39 50

Apple

The people crazy enough to think they can change the world are the ones who do.

Allierade

Beata Pontén
Beata Pontén

VD, Strategisk Utveckling

 

[email protected]

+46 70 641 41 27

Daniel Steinholtz Portrait Allies
Daniel Steinholtz

Strategisk Utveckling

 

[email protected]
+46 70 666 39 50

Johan Af Klercker Portrait Allies
Johan Af Klercker

Projektledning

 

[email protected]
+46 73 615 15 72

Anders Lundkvist Allies Portrait
Anders Lundkvist

Innovation

 

[email protected]
+46 70 723 53 90

Måns Pontén Portrait Allies
Måns Pontén

Analys

 

[email protected]
+46 70 766 47 71

Fabian Pontén Portrait Allies
Fabian Pontén

Design & Webbutveckling

 

[email protected]
+46 73 393 73 13